Its So Fresh I Cant take It 2


Angående Det Institutionella Konstbegreppet


Ingen vill betraktas som en nolla alla måste ta chansen,
vissa kor blir heliga och andra slås ut i konkurransen

..och tar ambulansen.

Sanningen uppenbaras endast för geniet.
Geniet är därför alltid ensamt.

-Eugene Delacroix